Meer informatie over De Fontein Nieuwkomersonderwijs?
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan door een mail te sturen naar:
defontein@pcpomiddenbrabant.nl

Clusterdirecteur
Nicolette Rooimans

Locatiedirecteur & contactpersoon
Helga Hoogendoorn

Contact
Kameelstraat 2
4817 BS Breda
Tel: 076 – 56 535 45
E-mail: helga.hoogendoorn@pcpomiddenbrabant.nl