Verkeersveiligheid

Basisschool de Fontein speelt op ‘SEEF’ en heeft daarom het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk Seef de Zebra geeft aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Door de activiteiten rondom veiligheid willen we voldoen aan de eisen om het keurmerk BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL) te behouden.

Meer informatie over het label vindt u op www.bvlbrabant.nl