Ouderbetrokkenheid vinden wij op de Fontein erg belangrijk. Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. We stimuleren deze samenwerking door:

  • Activiteiten waarbij ouders een bijdrage kunnen leveren
  • Een informatieavond aan het begin van het schooljaar
  • Het voeren van startgesprekken tussen leerling, ouders en leerkracht
  • Het voeren van rapportgesprekken
  • Ouders worden regelmatig uitgenodigd bij vieringen / activiteiten
  • Communicatie via schoolapp Parro, jaarrooster, schoolgids