Taalvriendelijke school

Sinds september 2023 hebben wij het predicaat Taalvriendelijke School. Dit is een initiatief van de RUTU Foundation for Intercultural Multilingual Education. Wij zijn erg trots dat wij dit Predicaat mogen dragen.

Dit predicaat is opgesteld vanuit een internationale verplichting vanuit UNESCO dat alle kinderen een gelijk recht hebben op onderwijs dat hun culturele identiteit respecteert

Bij ons op school is er een grote diversiteit aan culturen en achtergronden. Om tegemoet te komen aan de meertaligheid die dit met zich meebrengt, zijn we op zoek gegaan naar een passende visie. De taalvriendelijke school verwelkomt en waardeert alle talen die door leerlingen, ouders en de belanghebbenden op school worden gesproken.  “Ik voel me fijn als mijn taal er mag zijn” is waar wij naar streven. Het uitgangspunt van onze school is: Respect tegenover alle talen. Hiervoor hebben wij taalafspraken gemaakt, die gedragen worden door alle leerlingen, het team en betrokken mensen om ons heen:

 • Iedere taal wordt door iedereen gerespecteerd en geaccepteerd.
 • De talen zijn zichtbaar in de klas en in de school.
 • Roddelen en schelden mag nooit dus ook niet in een andere taal.
 • In het begin van het schooljaar worden er in de klas taalafspraken gemaakt en besproken (Wanneer, waar en met wie?).
 • Bij de start van iedere nieuwe periode (in- en uitstroom) worden de afspraken herzien met de klas en besproken met het team in een bordsessie.
 • Deze taalafspraken worden afgestemd met de collega’s en het talenbeleid.
 • De taalafspraken hangen zichtbaar in de klas met bijbehorende pictogrammen.
 • In de klas wordt ruimte gemaakt voor de thuistalen als onderdeel van het leerproces:
  • Zet de thuistaal in om de voorkennis van leerlingen te activeren
  • Benut de thuistaal in vormen van pre-teaching
  • Gebruik coöperatieve werkvormen om thuistalen efficiënt in te zetten
  • Laat leerlingen elkaar helpen in de thuistaal
  • Sta de thuistaal toe bij opdrachten als het in functie is van je lesdoelstelling(en)
 • Buiten de klas mogen de leerlingen in hun thuistaal spreken zolang er niemand wordt buitengesloten.
 • Het gebruik van vertaalapps is toegestaan als het de leerkracht/ouder/leerling helpt om zich verstaanbaar te maken en zich te kunnen uiten.
 • We adviseren ouders om thuis in de taal te spreken/voor te lezen die ze zelf het best beheersen.
 • We doen er alles aan om de communicatie naar ouders goed te laten verlopen (denk aan: vertalen, pictogrammen gebruiken, tolk inzetten)
 • Deze taalafspraken zijn niet statisch en zullen steeds in beweging zijn (tijdens bordsessies is er mogelijkheid tot onderlinge uitwisseling).

Op 20 september 2023 hebben wij een feestdag georganiseerd, waarbij wij de LFS- vlag hebben gehesen en het ‘contract’ hebben voorgelezen aan alle leerlingen, ouders en betrokkenen. Het was een dag om nooit te vergeten!