De leerplichtwet

Ouders, school en gemeente zijn samen verantwoordelijk voor de handhaving van de Leerplichtwet. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat uw kind zoveel mogelijk gebruik kan maken van zijn recht op onderwijs. Dit recht geeft betere kansen in de samenleving. Maar dit recht geeft ook zijn verplichtingen. U, als ouders/verzorgers, moet ervoor zorgen dat uw kind regelmatig en voldoende uitgerust de school bezoekt.

Wanneer hoeft uw kind niet naar school?

  • Als de school dicht is om een speciale reden, zoals studiedagen voor de leerkrachten;
  • Als uw kind ziek is. U bent wel verplicht dat zo spoedig mogelijk aan school door te geven. Een doktersverklaring kan eventueel gevraagd worden als bewijs;
  • Als uw kind voor straf niet op school mag komen. Dit is een beslissing van de directeur of het bestuur van de school.

Wanneer kunt u extra verlof aanvragen? 

  • Als uw kind meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geldt: één dag vrij. U moet dit minimaal twee dagen van te voren melden;
  • Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Er is een uitzondering: extra vakantieverlof wordt uitsluitend verleend wanneer het op grond van de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Overigens kan er ook in deze gevallen niet altijd vrij gegeven worden, omdat er ook nog andere vakantieperiodes zijn. In alle gevallen zal er een werkgeversverklaring gevraagd worden, waaruit het bovenstaande blijkt. Vakantieverlof kan slechts een maal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar en in de laatste twee weken van het schooljaar;
  • Er mag geen vrij gegeven worden in bijvoorbeeld de volgende gevallen: familiebezoek in het buitenland, vakantie in goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met de drukte in het verkeer of als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben;
  • Voor het aanvragen van extra verlof vult u een aanvraagformulier in. Dit formulier krijgt u op school en u levert het ingevulde formulier weer op school in. Binnen een week ontvangt u van de directeur antwoord op uw aanvraag.