Vertrouwenspersonen

Open en eerlijke communicatie vinden wij heel belangrijk. Problemen worden vaak groter als er onvoldoende aandacht aan wordt besteed of als de communicatie niet goed verloopt. Op De Fontein praten we veel met ouders en overleggen we bijna dagelijks over het leren van hun kinderen.

Interne vertrouwenspersonen

Spreek in eerste instantie de leerkracht aan als u een vraag of opmerking heeft. Heeft u daarna toch het gevoel dat er onvoldoende wordt gedaan met uw vragen dan kunt u naar de interne vertrouwenspersoon gaan. Met de interne vertrouwenspersoon kunt u (in vertrouwen) alle zaken met betrekking tot de school, het onderwijs en uw kind bespreken. De vertrouwenspersoon doet er alles aan om problemen op te lossen.

De interne vertrouwenspersonen zijn:

Myrthe van Unnik
myrthe.vanunnik@pcpomiddenbrabant.nl

of

Inge Nuchelmans
Inge.nuchelmans@pcpomiddenbrabant.nl

Externe vertrouwenspersonen

Als u zich niet kunt richten tot de interne vertrouwenspersoon dan kunt u direct met de directie overleggen of u kunt het bestuur inschakelen. Het bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon die onafhankelijk is en advies kan geven. De externe vertrouwenspersoon onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen en kan u eventueel verwijzen naar hulpverlenende instanties.

De externe vertrouwenspersonen voor alle PCPO-scholen zijn:
Vertrouwenswerk.nl
Mevrouw A. de Waal
06-33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

of

De heer R. Ploegmakers
06-4808 8774
royploegmakers@vertrouwenswerk.nl