Ons motto luidt:

‘Ontdek een wereld vol wijsheid’

Nieuwsgierig zijn we allemaal, dat is onze universele taal. We willen weten waarom die dat doet én de ander dit doet, waarom de bloemetjes en bijtjes bestaan. Hoe het komt dat de zon opkomt en waarom we allemaal een andere taal spreken. We willen weten omdat we willen leren én we willen leren omdat we willen kennen. Elkaar en de ander kennen. Want met een beetje geluk word je elke keer wijzer. Van vragen, verwonderen en aanhoren. Ontdek je de ander, de wereld én daardoor jezelf. Want je hebt meer in pacht dan je ooit dacht, wijs zijn we namelijk allemaal. Leer je spreken, die universele taal. Ontdek een wereld vol wijsheid. Welkom, op de Fontein.

Identiteit

De missie van de school is vertaald in vier kernwaarden:

WaardeDit houdt in…
VerantwoordelijkheidOp de Fontein voelen we ons samen verantwoordelijk voor kwalitatief sterk onderwijs en onze eigen rol daarin; zijn we kritisch op ons eigen handelen; geven we elkaar op een professionele manier feedback, maken we weloverwogen keuzes; hebben we zorg voor onszelf, elkaar, de omgeving en materiaal; hebben we vertrouwen in capaciteiten van anderen
ZelfstandigheidOp de Fontein tonen we eigen initiatief; lossen we zelf problemen op; leren we van fouten maken; vanuit zelfvertrouwen groeien we in zelfstandigheid. Dat wat je zelfstandig kunt, doe je ook zelf!
AmbitieOp de Fontein hebben we hoge verwachtingen; zijn we grensverleggend bezig; sturen we op motivatie en resultaat. Als school willen we optimale uitkomsten binnen wat haalbaar is.
OntwikkelingOp de Fontein benutten we ieders kwaliteiten en talenten; is er uitdaging voor iedereen; groeien we op eigen niveau en blijft iedereen voortdurend in ontwikkeling. We zijn sterk in het samen leren en ontwikkelen

De Fontein geeft herkenbaar vorm aan haar christelijke identiteit. Vanuit deze identiteit is er ruimte en aandacht voor de eigen culturele en godsdienstige achtergrond van kinderen die zijn opgegroeid met andere tradities en godsdiensten. Betrokkenheid, openheid en respect zijn de belangrijkste sleutelwoorden voor het gewenste leef- en werkklimaat binnen onze school.

Onze visie op het nieuwkomersonderwijs hebben wij in een visieplaat vastgelegd.